ברוכים הבאים לאיזור השאלות ותשובות בנושא שיווק באינטרנט.

בשיתוף עם


Golden Goose Sale looking

0 הצבעות

How did you decide on your current apartment? What is your favorite part about the space? I really love the old school charm of our apartment;it's a classic SF railroad style apartment. There are great built-ins in our kitchen as well as bay windows in both our office and bedroom.

How would you describe your decorating style? Where do look for inspiration?My decorating style is pretty eclectic. I am an avid collector of vintage mid-century modern furniture and accessories, but those pieces are often out of my price range. On the other end of the spectrum is buying clothes three sizes too big. This does not, in fact, hide your problem areasbut accentuates http://www.goldengoosedb.com/ them andcan make you look like a bag lady, actually.

What typically works best for me is blogging on Sundays and in the mornings before work. I love to wake up early, around 7-7:30 a.m. 2. Skip the salons: rely onDIY beauty treatments.I understand the importance of Golden Goose Sale looking presentable: of having fresh skin and healthy and perhaps, a manicured hand every so often.

What was your first job out of college and how did you land that position?A brewery on an island off the coast of Maine. Random, yes, but amazing! As wonderful as my parents are, when I moved back home after college I was pretty miserable. Some errands and grocery shopping are spritzed in there somewhere and an occasional meeting or coffee catch-up with a friend. I should walk my dog or work out but I usually talk myself out of it with too much to do. 

asked לפני 2 שנים על-ידי goosenilisao (120 נקודות)

יש להתחבר למערכת או להרשם כדי להוסיף תשובה לשאלה.

0 תשובות

שאלות נוספות שיתכן שיהיו רלווטיות לשאלה זו

0 הצבעות
0 תשובות
asked לפני 2 שנים על-ידי aislegolden (140 נקודות)
0 הצבעות
0 תשובות
asked לפני 2 שנים על-ידי aislegolden (140 נקודות)
0 הצבעות
0 תשובות
asked לפני 2 שנים על-ידי goldengooseliyis (140 נקודות)
0 הצבעות
0 תשובות
asked לפני 2 שנים על-ידי goldengoosepinisa (220 נקודות)
הצבעה +1
1 תשובות
asked לפני 2 שנים על-ידי goldengooseqzi (230 נקודות)